Jalkapolin kautta reippaat askeleet!

Valtakunnallinen vuoden 2019 jalkojenhoitaja!

Jalkojenhoitajan ydinosaamista ovat alaraajojen toimintojen ja jalkaterapiatarpeen arviointi, alaraajojen toimintoja tukevat terapiat, terveyttä edistävä jalkaterapia, hoitava jalkaterapia, jalkaterän apuvälineterapia sekä johtamis-, kehittämis- ja tutkimusosaaminen.

Jalkaterapia on alaraajojen kokonaisvaltainen terapiamuoto, jonka tavoitteena on edistää ja ylläpitää kaiken ikäisten jalkaterveyttä.

 

Jalkojenhoitaja on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Milja Bovellan

 

Jalkojenhoitaja, HYKS Helsingin yliopistollinen sairaala -ihotauti ja sisä-tautiklinikka 1989-1998

Terveydenhuollon ammattilainen, joka on alaraajojen ja jalkaterien alueen vaivojen ja ongelmien asiantuntija.

Koulutukset: Helsingin IV Terveydenhoidon oppilaitos / Jalkojenhoidon jaosto, Metropolia/Jalkaterapia koulutus 2 vuotta.